Quizvragen
over Aalten
 
  Beantwoord deze 10 vragen:  
Tip   1 Wat was de oude naam van Aalten?
 

Aladna
Ahof

Tip   2 Heeft in de buurtschap 't Klooster een echt klooster gestaan?
 

Nee
Ja

Tip   3 Hoe hoorden de mensen rond 1920 het laatste nieuws?
 

Van Jan met de panne.
Via de radio.

Tip   4 Wie hebben de fontein en de gedenkplaat tegenover het Aaltense station aangeboden?
 

Onderduikers uit de tweede wereldoorlog.
Duitse soldaten.

Tip   5 Van wie was Hendrikje Stoffels uit Bredevoort de vriendin?
 

De Aaltense burgemeester.
De schilder Rembrandt.

  6 Waarom stonden er vroeger tonnetjes op het marktplein?
 

Dat waren de WC's van toen.
Om branden mee te blussen.

  7 Heeft er door Aalten een tram gereden?
 

Nee
Ja

Tip   8 Wat gebeurde er in 1646 in Bredevoort?
 

De bliksem sloeg in het kruitmagazijn van het kasteel.
Bredevoort werd toen boekenstad.

  9 Uit welk jaar komt het onderste stuk van de kerktoren midden in Aalten ongeveer?
 

1900
1100

Tip   10 Wat is er bijzonder aan het heuveltje dat ligt aan het Nannielaantje?
 

Het is een oude uitkijkpost van kasteel 't Walfort.
Het is een grafheuvel van de eerste Aaltense burgemeester.